جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

نگاه کن، تو می‌دمی

نگاه کن، تو می‌دمی

نگاه کن،
تو می‌دمی و
آفتاب می‌شود…

فروغ فرخزاد