جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

نه گزیرست مرا از تـو نه امکانِ گریز

نه گزیرست مرا از تـو نه امکانِ گریز

نه گزیرست مرا از تـو نه امکانِ گریز
چاره صبرست که هم دردی و هم درمانی…

سعدی