جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

آدم از وسوسه افتاد زمین انسان شد..

اشعار تکان دهنده عاشانه احساسی

آدم از وسوسه افتاد زمین انسان شد..
آه اگر سیب نبود
عشق چه باید میکرد… !!!
‏علیرضا آذر