جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

کسی خواهد آمد به‌این بندیش…!!

کسی خواهد آمد به‌این بندیش...!!


کسی خواهد آمد
به‌این بندیش…!!
هیچ پیامی آخرین پیام نیست
و هیچ عابری آخرین عابر…

نادر ابراهیمی