جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

روزها نمي گذرند ما میگذریم از هم …

از هم گذشتن

روزها نمي گذرند،
ما ميگذريم از هم
و هيچکس سوالى نکرد
حداکثر سرعت مجاز
چه بود . . . !