جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

مپرس از من چرا در پیله ی مهر تو محبوسم…

تنها

مپرس از من چرا در پیله ی مهر تو محبوسم

که عشق از پیله های مرده هم پروانه می سازد

هوای بارونی _ دلتنگی

چتر

چَتــــرَم را برمی دارم

بی هوا در کوچه پس کوچه های خیال قدم می گذارم

هوای دِلـــَم که ابری باشد

به آسمان کاری ندارم هر لحظه احتمال بارش می دهم

هوای دلم که ابری باشد

از پَس قرص ها هم دیگر کاری ساخته نیست

هوای دِلَـــم که ابری باشد

دوباره با خیالت خودم را آرام می کنم …

از متنفر بودن، خسته ام.

پائولو كوئيلو

مي بخشم، نه كه مقدس باشم
از متنفر بودن، خسته ام.
 پائولو كوئيلو

دوست داشتن یک دوست

دوستی

دوست داشتنِ یک دوست
آخرین ابرِ منتهی‌ به بهشت است
حس نرم فرو افتادن 
در انبوهِ درختان گرم سیری را تداعی می‌کند
دوست داشتن یک دوست
پژواک صدای خداست
زیر سایبان کوه‌های شمالی‌
و یا سالم ماندن لیوان شیشه ای 
پس از افتادن بر روی یک بام سفالی
دوست داشتن یک دوست،
روح فرشتگان باقی‌ مانده روی زمین است
آب است،خورشید است
حتا خود باران است!