جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

آدم برفی_عاشقانه

آدم برفی

آدم برفی هم که باشی
دلت می خواهد یکی کنارت باشه
تا گرمت کنه
تا آرومت کنه
مهم نیست آب شدن
مهم نیست ، نیست شدن
مهم آرامشه
حتی برای چند لحظه