جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

من تا صبح بیدار میمانم…

من تا صبح بیدار میمانم

       شبها که همه می خوابند،
من تا صبح بیدار میمانم
نمیدانی چه لذتی دارد
ساعتهایی که یقین دارم
تنها منم که به تو فکر میکنم…

امیررضا رفیق

کاش دنیا_بازیش را به ما می باخت

بازیش را به ما می باخت

کاش دنیا یکبار هم که شده

بازیش را به ما می باخت مگر چه لذتی دارد

این بردهای تکراری برایش؟!…