جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

بیدار و امیدوار باش خورشیدی در راه است …………._یلدا

بیدار و امیدوار باش خورشیدی در راه است .............

آری خورشید ثابت کرد :

حتی طولانی ترین شب نیز با اولین تیغ درخشان نور به پایان می رسد ، حتی اگر به بلندای یلدا باشد …

بیدار و امیدوار باش

خورشیدی در راه است ………….