جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

وقتی که دردها_احمد شاملو

انتظاری خوف انگیز است

وقتی که دردها
از حسادت های حقیر
بر نمی گذرد
و پرسش ها همه
در محور روده هاست….
آری ، مرگ
انتظاری خوف انگیز است
انتظاری
که بی رحمانه به طول می انجامد.

احمد شاملو

سر بر شانه خدا بگذار_احمد شاملو

احمد شاملو

سر بر شانه خدا بگذار
تا قصه عشق را چنان زیبا بخواند
که نه از دوزخ بترسی
و نه از بهشت به رقص درآیی
قصه عشق،
انسان بودن ماست …
اگر کسی احساست را نفهمید مهم نیست،
سرت را بالا بگیر و لبخند بزن
فهمیدن احســاس
کار هر کسی نیست!!!‌

احمد شاملو 

چه جالب است_ احمد شاملو

احمد شاملو

چه جالب است
ناز را می کشیم؛
آه را می کشیم؛
انتظار را می کشیم؛
فریاد را می کشیم؛
درد را می کشیم؛

ولی بعد از این همه سال، آنقدر نقاش خوبی نشده ایم که بتوانیم دست بکشیم!

 از هر انچه آزارمان میدهد 

 احمد شاملو 

 

تنها هنگامی که خاطره ات را می بوسم ……

احمد شاملو

تنها
هنگامی که خاطره ات
را می بوسم
درمی یابم دیری است
که مرده ام
چرا که لبان خود را
از پیشانی خاطرهء تو
سردتر می یابم
از پیشانی خاطرهء تو
ای یار اي شاخهء
جداماندهء من

احمد شاملو

دوستت می‌دارم بی‌آنکه بخواهمت …

احمد شاملو

دوستت می‌دارم بی‌آنکه بخواهمت
خواستن‌اش
تمنایِ هر رگ
بی‌آنکه در میان باشد
خواهشی حتا؟
نهایتِ عاشقی‌ست این؟
آن وعده‌ی دیدارِ در فراسوی پیکرهاست؟…

احمد شاملو