جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

احساس خوبی دارم_ عاشقانه

احساس خوبی دارم

احساس خوبی دارم
همه چيز درست می شود
تو خواهی آمد و دهان تاريک باد را خواهی دوخت

آمدن تو، يعنی پايان رنج ها و تيره روزی ها

آمدن تو، يعنی آغاز روزی نو
بلافاصله پس از غروب

از وقتی که نوشته ای می آيی…

هواپيماها
در قلب من فرود می آيند…

رسول_یونان