جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

احتیاط باید کرد!

جای حس عاشقانه را خوب می گیرند ...

احتیاط باید کرد!
همه چیز کهنه می شود
وَ اگر کمی کوتاهی کنیم
عشق نیز!
بهانه ها
جای حس عاشقانه را
خوب می گیرند …