جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

اشتباه_ اموزنده

اشتباه

تو هم مثل خيلي ها از اشتباه نترس
نزديك تر بيا،
اشتباه
يكي از عالي ترين دلايل اثبات آدمي ست