جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

آدما وقتی پوستشون چروک می خوره….

گابریل گارسیا مارکز

آدما وقتی پوستشون چروک می خوره، پیر نمی شن…
آدما وقتی رویاهاشون چروک می خوره، پیر می شن…

گابریل گارسیا مارکز