جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

این دیده نیست قابل دیدار روی تو …

این دیده نیست قابل دیدار روی تو

این دیده نیست قابل دیدار روی تو         چشمی دگر بده که تماشا کنم تو را
تو در میان جمعی و من در تفکّرم          کاندر کجا روم و پیدا کنم تو را

نیمه شعبان مبارک

مانده ام با غم هجران نگارم چه کنم…

مانده ام با غم هجران نگارم چه کنم

مانده ام با غم هجران نگارم چه کنم
عمر بگذشت و ندیدم رخ یارم چه کنم
چشم آلوده کجا دیدن دلدار کجا
چشم دیدار رخ دوست ندارم چه کنم
نیمه شعبان مبارک