جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

آن شب قدری که گویند….

آن شب قدری که گویند


آن شب قدری
که گویند اهل خلوت
امشب است…

 حافظ