جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

تقویم زندگی پر هیاهوی من است…

تقویم زندگی پر هیاهوی من است

روز تولدت ماندگارترین تاریخ میان صفحات تقویم زندگی پر هیاهوی من است
که تا ابد در ذهنم درخشان میماند…!

تولد مبارک بهترینم

مهربان چه لطیف است حس آغازی دوباره…

خواهر

مهربان
چه لطیف است حس آغازی دوباره…
وچه زیباست رسیدن دوباره روز…
وچه اندازه عجیب ست روز ابتدایی بودن…
وچه اندازه شیرین ست امروز…
روز بودن
روز تو
روزی که تو آغاز شدی
و ساده میگویم خواهرم  حس بودن دوباره ات مبارک 

مثلِ گلِ یاسی برخوشه ی دل من

مثلِ گلِ یاسی برخوشه یِ دلِ من

عطرتو پیچیده درکوچه یِ منزلِ من

روز میلادت مبارک ناز گل خوشگل من

امروز دوباره متولد می شوی…

تو سهم من از تمام زندگی

و امروز دوباره متولد می شوی

و شمع ها ، که سهم توست از زندگی

و ستاره هائی که به میهمانی آمده اند

و شکوفه هائی که دوباره خواهند شکفت

و عطری که نصیب پروانه هاست

و تو سهم من از تمام زندگی

تولدت مبارک

میلادِ تو به پیدایش همه ی خوشبختی ها ….

خودم را به فنجانی چای ،دعوت میکنم از سوی تو

میلادِ تو
به پیدایش همه ی
خوشبختی ها مانند است
میان روزمرگیِ من!
شوخ و شنگ و بازیگوش
خودم را به فنجانی چای ،دعوت میکنم
از سوی تو!