جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

آن شب قدری که گویند….

آن شب قدری که گویند


آن شب قدری
که گویند اهل خلوت
امشب است…

 حافظ

چه سخن ها که خدا با منِ تنها دارد…

چه سخن ها که خدا با منِ تنها دارد...!

عشق رازیست که تنها به خدا باید گفت
چه سخن ها که خدا با منِ تنها دارد…!

 فاضل نظری

خداوندا تو میدانی…

یك قدم با تو تمام گامهای مانده اش با من .

خداوندا …
خداوندا تو میدانی
که من دلواپس فردای خود هستم
مبادا گم کنم راه قشنگ آرزوها را
مبادا گم کنم اهداف زیبا را
مبادا جا بمانم از قطار موهبتهایت
مرا تنها تو نگذاری
که من تنهاترین ؛ انسانم

خدا گوید :
تو ای زیباتر از خورشید زیبایم
تو ای والاترین مهمان دنیایم

تو ای انســــان !
بدان همواره آغوش من باز است
شروع كن …

یك قدم با تو
تمام گامهای مانده اش با من . . .

شبی همراه با یاد خدا داشته باشید

هوای صبح را از همه سو نفس می کشم….

میدوارم آنچه بر دلت جاریست و بر فکرت باقی ،برایت روایت شود..

هوای صبح را

از همه سو نفس می کشم.

دستی بر شاخساران بلند نیایش ‌

و دستی به هیاهوی روزی

و دغدغه نان،

لابه لای دقایق رها ساخته ام.

پروردگارا!

با اولین قدم هایم بر جاده های صبح،

نامت را عاشقانه زمزمه می کنم.

کوله بار تمنایم خالی است

و موج سخاوت تو، همچنان جاری.

نمی ایستم از حرکت

تا باران مهربانی ات نایستد.

سپاس و ستایش از آن توست که

با چنگ خورشید در پرده شب زده ای،

و صبح را …

چون جلوه جبروت خویش ،

بر عالم گسترده ای….

امیدوارم آنچه بر دلت جاریست و بر فکرت باقی ،برایت روایت شود..

پروردگارم بندگی ام را بپذیر….

شکوفایی روزت را سپاس میگویم که تاریکی شب را پایان می بخشد

پروردگارم …

شکوفایی روزت را سپاس میگویم که تاریکی شب را پایان می بخشد

و تاریکی شب را نظاره گرم که هیاهوی روز را سرانجام است؛

در این میان این “من” هستم که بالا میروم؛

پایین می آیم ؛

خوشحال و غمگین می شوم؛

تهی و سرشار می شوم و باز….

همان میشوم که بودم،

پروردگارم بندگی ام را بپذیر.

با یه بغل هوای تازه

سلام،صبح زیباتون بخیر