جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

دوباره انارهای سرخ….

دوباره انارهای سرخ

دوباره انارهای سرخ
دوباره عطر نمناک خاک
دوباره زندگی دوباره برگ
دوباره عشق
دلتون گرم به قرارهای بیقراری

شبتون اروم

راز آرامش رها کردن ذهن از نگرانی‌هاست

قدرتی بالاتر از همه وجود داره

راز آرامش ،
رها کردن ذهن از نگرانی‌هاست

یادت نره،
قدرتی بالاتر از همه وجود داره
که حواسش به همه چیز هست
پس بهتر نیس که همه چیز رو به اون بسپاری و آروم باشی…؟

شبتون آروم

خداوندا تو میدانی…

یك قدم با تو تمام گامهای مانده اش با من .

خداوندا …
خداوندا تو میدانی
که من دلواپس فردای خود هستم
مبادا گم کنم راه قشنگ آرزوها را
مبادا گم کنم اهداف زیبا را
مبادا جا بمانم از قطار موهبتهایت
مرا تنها تو نگذاری
که من تنهاترین ؛ انسانم

خدا گوید :
تو ای زیباتر از خورشید زیبایم
تو ای والاترین مهمان دنیایم

تو ای انســــان !
بدان همواره آغوش من باز است
شروع كن …

یك قدم با تو
تمام گامهای مانده اش با من . . .

شبی همراه با یاد خدا داشته باشید

ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ ﭼﺮﺍ ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ در ﻣﺮﺩﺍﺏ ﮔﻞ ﻣﯿﺪهد؟

ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ ﭼﺮﺍ ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ در ﻣﺮﺩﺍﺏ ﮔﻞ ﻣﯿﺪهد؟

ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ ﭼﺮﺍ ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ در ﻣﺮﺩﺍﺏ ﮔﻞ ﻣﯿﺪهد؟
برای ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨد در ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻫﻢ
ﻣﯿﺸود ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩ……..
میشود زیبا بود….
ﻣﯿﺸود ﺷﺎﺩ ﺑﻮﺩ ….
ﻣﯿﺸود ﻗﻮﯼ ﺑﻮﺩ …
ﻣﯿﺸود ﺍﻣﯿﺪ ﺩاشت …..
ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ ﻣﺮﺩﺍﺏ ﻓﺪﺍﮐﺎﺭﺗﺮﯾﻦ ﮔﻞ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺳﺖ.

شبتون نیلوفری

 

پروردگارا به خواب عزیزانم آرامش….

پروردگارا به خواب عزیزانم آرامش

پروردگارا

به خواب عزیزانم آرامش

به بیداریشان آسایش

به زندگیشان عافیت

به عشقشان ثبات

به مهرشان وفا

به وجودشان صحت عطافرما

همگی شبتون بخیر دوستان عزیز