جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

گرمی دل‌های به‌هم پیوسته است ….

گرمی دل‌های به‌هم پیوسته است

زندگی
گرمی دل‌های به‌هم پیوسته است
تا در آن دوست نباشد
همه درها بسته است!

فریدون مشیری

مرغِ آمين بيايد و بر آرزوهايت آمين بگويد….

چه چيزى از آرامشِ ناب خوشتر

دعا مى كنم
مرغِ آمين بيايد و بر آرزوهايت آمين بگويد ،
و دلواپسى در خيالت نماند
و آرام باشى …
چه چيزى از آرامشِ ناب خوش تر ؟

فردا کمی بزرگتر از امروزشان خواهند بود…

دیگر هیچگاه چنین روزی را با فرزندتان نخواهید داشت

دیگر هیچگاه
چنین روزی را
با فرزندتان نخواهید داشت …
فردا
کمی بزرگتر از امروزشان خواهند بود !
امروز یک هدیه است
نفس بکشید و توجه کنید ،
آنها را ببویید و نوازش کنید …
به چهره زیبا و پاهای کوچکشان
بنگرید و دقت کنید ،
از دلربایی های کودکانه شان لذت ببرید …
امروز از حضور کودکت لذت ببر …
پیش از آنکه متوجه شوی ،
این دوران زیبا تمام خواهد شد !

برایت آرزوهای ساده می کنم…

با آدم های خوب حرف بزنی و فراموش نکنی که هیچ وقت دیر نیست

برایت آرزوهای ساده می کنم
آرزو می کنم شب ها خواب های خوب ببینی
و صبح ها
هنگامی که چایت را می نوشی
آفتاب روی گونه ات بنشیند
آرزو می کنم
کتاب های خوب بخوانی
آهنگ های خوب گوش کنی
با آدم های خوب حرف بزنی و فراموش نکنی
که هیچ وقت دیر نیست
بودن چیزی که دوست داری باشی…

روزبه معین

دوستان خوب مثل خورشیدند…

راه ضلالت را بر دوست می بندند

دوستان خوب مثل خورشیدند
سرشار از انرژی و نور
پر زمحبت و شور
تابناک و درخشنده
با روشنایی خود
راه ضلالت را
بر دوست می بندند