جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

لحظه به لحظه ی زندگی را در آغوش بگیرد…

کسی را دیدید که از کوچکترین چیزها لذت می برد

اگر کسی را دیدید که از کوچکترین چیزها لذت می برد،

محو طبیعت می شود،کمتر سخت می گیرد،

می بخشد،می خندد،می خنداند و با خودش در یک صلح درونییست،

او نه بی مشکل است نه شیرین مغز!

او طوفان های هولناکی را در زندگی پشت سر گذاشته
و قدر آنچه امروز دارد را می داند.

او یاد گرفته است که لحظه به لحظه ی زندگی را در آغوش بگیرد…!!!

انسان‌ها را از دور دوست داشتن…

عشق ورزیدن به یکدیگر را باید از خانه آغاز کنیم

انسان‌ها را از دور دوست داشتن، کار دشواری نیست.

دوست داشتن آنهایی که به ما نزدیک هستند، کار دشواری است.

بخشیدن یک کاسه برنج برای سیر کردن یک گرسنه، بسی آسان‌تر از کاهش تنهایی و درد و رنج انسانی رانده شده در خانه‌ی خودمان است.

عشق را به خانه‌ی خود بیاورید؛

چرا که عشق ورزیدن به یکدیگر را باید از خانه آغاز کنیم.

از هرکسی به اندازه خودش توقع داشته باش….

راحت تر زندگی می کنی

مادرم همیشه می گوید:
از هرکسی به اندازه خودش توقع داشته باش!
از عقرب توقع بوسه و بغل نداشته باش …
الاغ کارش جفتک انداختن است…
سگ هم گاهی گاز می گیرد، گاهی دمی تکان می دهد…
گربه هم تکلیفش روشن است…
حالا تو هی بیا دستت را تا مچ بکن توی کوزه ی عسل، بگذار دهن آدم نانجیب…
راست می گوید!
توقعت را از آدم ها کم کنی،
غصه هایت هم کم می شوند
و
راحت تر زندگی می کنی…

در حضور خارها هم میشود یک یاس بود . . .

کاش می شد حرفی از ای کاش " ها هرگز نبود

در حضور خارها هم
میشود یک یاس بود . . .

در هیاهوی مترسکها
پر از احساس بود . . .

می شود حتی
برای دیدن پروانه ها . . .

شیشه های مات یک
متروکه را الماس بود . . .

دست در دست پرنده
بال در بال نسیم . . .

ساقه های هرز این
اندیشه ها را داس بود . . .

کاش می شد حرفی از
ای کاش ” ها هرگز نبود . . .

هر چه بود احساس بود و
عشق بود و یاس بود . . .

از خدمت به خلق پشیمان مشو …

تنها خداست که تورا آنگونه که هستی می بیند ... پس خدا را مقصود و مراد خودت قرار بده ...

از خدمت به خلق پشیمان مشو ..

واگر کسی قدر خوبی تورا ندانست غمگین مشو
چون گنجشک ها هرروز آواز می خوانند وهیچ کس تشکر نمی کند ولی باز هم آوازشان را ادامه می دهند
نگاه مردم به تو متفاوت است ..
یک نفر تورا بد می بیند..
ودیگری تورا خوب ..
ویکی دیگر تورا جذاب ..
وشخصی دیگر تورا هیچ حساب نمی کند ..
تنها خداست که تورا آنگونه که هستی می بیند …
پس خدا را مقصود و مراد خودت قرار بده …