جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

پنجره را به سبز سبز دنیا باز کنم

پنجره را به سبز سبزِ دنیا باز کنم

و من می‌‌توانم
یک صبحِ زیبا
پنجره را به سبز سبزِ دنیا باز کنم
و بی‌ هیچ هراسی از زخم‌های درونم
به همسایه بگویم
سلام
سلام

نيكى فيروزكوهي

شنبه را دوست دارم…

شنبه را دوست دارم

شنبه را دوست دارم
شنبه
شروعِ یک هفته ی جدید
برای ادامه ی دوست داشتن توست…
مصطفی خدایگان

زندگیتون گل بارون و قشنگ ….

زندگیتون گل بارون و قشنگ

صبحتون بخیر
روزتون پر از نیکی
زندگیتون گل بارون و قشنگ

چشمانت بهترین اتفاق زندگیست….

چشمانت بهترین اتفاق زندگیست

سلام 

و هر صبح طلوع آفتاب
پس از طلوع چشمانت بهترین اتفاق زندگیست

اطرافم پر دوست …

زندگی بستر امنیت و اظهار خوشیست.. پس كنارم باشید

اطرافم پر دوست ..!
دوستانم ،گهری بی همتا..!
روزها اول صبح ؛
به درودی دل خود گرم كنیم..
و چه زیباست، كنار یاران ،
خنده بر صبح زدن ..!
زندگی را به صعود و به خوشی چسب زدن..!
تا كه باشید شما …
زندگی بستر امنیت و اظهار خوشیست..
پس كنارم باشید،
چون كه یك دست ندارد آوا..
مهرتان افزون باد ..
تا ابد پاینده..
سرخوش و سر زنده..!!