جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

متن آهنگ تعادل امیر تتلو

تکستدونی

خیلی وقتا کم آوردم
خدافظی کردم ولی بازم که اومدم
دستای منو وِل نکن که تعادل ندارم
ادا اطواری نمونده که برا تو درارم
بذار همه غماتو برا من
دارم هواتو الانم
به خدا کم بهاتو ندادم
مهم نیست
حرفای مردم گذشته ها گذشته
گذشته
مهم نیست
هرکاری کردی
منم همون کارارو کردم
همش از روی تنهایی و خشم
نذار اینا چشماتو کنه خیس
مهم اینه که دیگه بد دورت نیست
الکله نیست ، هر دو متریت هنگ اور نیست
مهم اینه که بهتر از خودت نیست
دستای منو وِل نکن که تعادل ندارم
ادا اطواری نمونده که برا تو درارم
بذار همه غماتو برا من
دارم هواتو الانم
به خدا کم بهاتو ندادم

دوباره تو اتاقم تنها میشینم
دوباره تو تنهاییم تورو میبینم
همه جا پیش منی همه جا با من حرف میزنی
یه حس مثه بوسیدنی
یه احساس بوسیدنی
دوباره رو تن من عطر تنت هست
باز همه وجودم از خندیدنت مست
همینجا روبه رویی ، همه جا حتی وقتی دورِ دوری
ما با هم رو به نوریم
دستای منو ول نکن که تعادل ندارم
ادا اطواری نمونده که برا تو درارم
بذار همه غماتو برا من
دارم هواتو الانم
به خدا کم بهاتو ندادم