جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

آن شب قدری که گویند….

آن شب قدری که گویند


آن شب قدری
که گویند اهل خلوت
امشب است…

 حافظ

دوباره انارهای سرخ….

دوباره انارهای سرخ

دوباره انارهای سرخ
دوباره عطر نمناک خاک
دوباره زندگی دوباره برگ
دوباره عشق
دلتون گرم به قرارهای بیقراری

شبتون اروم

گرمی دل‌های به‌هم پیوسته است ….

گرمی دل‌های به‌هم پیوسته است

زندگی
گرمی دل‌های به‌هم پیوسته است
تا در آن دوست نباشد
همه درها بسته است!

فریدون مشیری

چه سخن ها که خدا با منِ تنها دارد…

چه سخن ها که خدا با منِ تنها دارد...!

عشق رازیست که تنها به خدا باید گفت
چه سخن ها که خدا با منِ تنها دارد…!

 فاضل نظری

لحظه به لحظه ی زندگی را در آغوش بگیرد…

کسی را دیدید که از کوچکترین چیزها لذت می برد

اگر کسی را دیدید که از کوچکترین چیزها لذت می برد،

محو طبیعت می شود،کمتر سخت می گیرد،

می بخشد،می خندد،می خنداند و با خودش در یک صلح درونییست،

او نه بی مشکل است نه شیرین مغز!

او طوفان های هولناکی را در زندگی پشت سر گذاشته
و قدر آنچه امروز دارد را می داند.

او یاد گرفته است که لحظه به لحظه ی زندگی را در آغوش بگیرد…!!!