جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

زمزمه های _کامران رسول زاده

عاشقانه

کمی به من برس
من از رسیدن تو
حالم خوب می‌شود

کامران رسول زاده

تــــــو شبیه دیگران نیستـــی!

کامران رسول زاده

تــــــو شبیه دیگران نیستـــی!
دیگران حـــرف میزنند ، راه میـــروند ، نفس میکشند …
تـــــو

نه حـرف میــزنی , نه راه میــروی
و نه میگذاری نفس بکشم!!

کامران رسول زاده

هي گرد و خاك مى رود توى چشمم…

كامران رسول زاده

گريه نكرده ام،
از وقتى نيستى
هي گرد و خاك
مى رود توى چشمم…

كامران رسول زاده

موهای تو دستاوردِ پیچیده ی شعرهای من است…

کامران رسولزاده

قِلق موهات دستم آمده،
بس که شعر می بافم،
موهای تو
دستاوردِ پیچیده ی شعرهای من است…


کامران رسول
زاده

پاييزها_كامران رسول زاده

كامران رسول زاده

باران
شيوه ى جديد
گريه هاى من است،

همه ى شهر
پاييزها
با من همدردى مى كنند…