جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

قلب خاک خوبی دارد…

قلب خاک خوبی دارد

“قلب”
خاک خوبی دارد
هردانه که در آن بکاری
از هرجنس، از همان جنس
صدها دانه برمیداری . . .

نادر ابراهیمی

اگر تو فردا را به درستی ندانی…

زندگی را به اهرمن سپرده‌ای و گریخته‌ای

اگر تو فردا را به درستی ندانی،
سوگند به آسمان که هیچ چیز را نمی‌دانی،
اگر تو فردا را ننویسی، هیچ چیز ننوشته‌ای،
اگرتو فردا را چون نسیم شیرینی
که گهگاه می‌وزد نبویی،
هیچ چیز را نبوییده‌ای،
و اگر تو فردا را با ژرف‌ترین باورها باور نکنی،
هیچ چیز را باور نکرده‌ای!
سوگند می‌خورم، هزار بار سوگند می‌خورم
که تو اگر گمان کنی که هر فردایی شکل هر امروزی‌ است،
زندگی را به اهرمن سپرده‌ای و گریخته‌ای…!
نادر ابراهیمی

دوست داشتن به همین سادگیست….

دوست داشتن به همین سادگیست.

من هرگز نخواستم از عشق افسانه ای بیافرینم باور کن!
من میخواستم با دوست داشتن زندگی کنم
کودکانه، ساده، روستایی.
من از دوست داشتن فقط لحظه ها را میخواستم.
آن لحظه که تو را به نام می نامیدم!
آن لحظه ای که خاکستر گذرای زمین ،
در میان موج جوشان رطوبتی سحرگاهی داشت.
من برای گریستن نبود که خواندم.
من آواز را برای پر کردن لحظه های سکوت میخواستم!
من هرگز نمیخواستم از عشق برجی بیافرینم،
مه آلود و غمناک، با پنجره های مسدود و تاریک
دوست داشتن را چون ساده ترین جامه کامل عید کودکان میشناختم.
اما تو زیستن در لحظه ها را بیاموز.
رجعتی دیگر باید؛
به حریم مهربانی گلهای نرم ابریشم
به رنگ روشن پرهای مرغ دریایی
به باد صبح که بیدار میکند
چه نرم…چه مهربان…
و دوست داشتن به همین سادگیست.
به همین پاکی و به همین بی آلایشی.
نادر ابراهیمی

جنگ کاهلانه همیشه به سود دشمن است…

جنگ کاهلانه همیشه به سود دشمن است

یا به میدان نیا، یا تمام بیا.
جنگ کاهلانه همیشه به سود دشمن است.

هیچ موجودی در جهان نفرت انگیزتر از عاشق نیم بند نیست…
 نادر ابراهیمی

هر آشنایی تازه اندوهی است…

سیزده بدر ، سال دگر هیچ کس نباشد در به در از عشق و مهر و عاطفه قلبی نباشد بی اثر خاموش و سرد و ناامید هرگز نباشد یک نفر هرگز نیفتد یک درخت از ضربه ی سرد تبر از جنگ و خونریزی ، زمین خالی بماند سر به سر هرگز نماند کودکی بی سایه ی سبز پدر تنها دلی که عاشق است باشد به هر جا معتبر از جان پاک عاشقان باشد جدا شر و خطر چشم انتظار هر آن که هست آید عزیزش از سفر بی غصه باشند مردمان سال دگر سیزده بدر سیزده بدر پیشاپیش مبارک??

هر آشنایی تازه اندوهی است
مگذارید نام شما را بدانند و به نام بخوانندتان
هر سلام، سرآغاز دردناک یک خداحافظی ست…
‏نادر ابراهیمی