جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

هر چه دارم یا ندارم هیچ هیچ….

چون حبابی هر چه دارم هیچ هیچ

هر چه دارم یا ندارم هیچ هیچ
ابر پُر بارم، نبارم هیچ هیچ
از تهی سرشار و از خالی پرم
چون حبابی هر چه دارم هیچ هیچ
قیصر امین پور

زندگی ترکیب شادی با غم است….

قیصر امین پور

زندگی ترکیب شادی با غم است
دوست می دارم من این پیوند را
گرچه می گویند :شادی بهتر است
دوست دارم گریه با لبخند را

قیصر امین پور

در خواب‌های کودکی‌ام …

قیصر امین پور

هر شب طنین سوت قطاری
از ایستگاه می‌گذرد
دنباله‌ی قطار
انگار هیچ‌گاه به پایان نمی‌رسد
انگار
بیش از هزار پنجره دارد
و در تمام پنجره‌هایش
تنها تویی که دست تکان می‌دهی

آن‌گاه
در چارچوب پنجره‌ها
شب شعله می‌کشد
با دود گیسوان تو در باد
در امتداد راه مه‌آلود
در دود
دود
دود…

قیصر امین پور

دیروز ما زندگی را به بازی گرفتیم

قیصر امین پور

دیروز
ما زندگی را به بازی گرفتیم
امروز، او
ما را …
فردا؟

 قیصر امین پور 

ﺳـﺎﻟـهاﺭﻓـﺖ ﻭ ﻫﻨﻮز_ قيصر امين پور

قيصر امين پور

ﺳـﺎﻟـهاﺭﻓـﺖ ﻭ ﻫﻨﻮز. . .
ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﭙﺮﺳـﺪ ﺍﺯ ﻣﻦ. . .
ﮐﻪ ﺗﻮ ﺍﺯ ﭘﻨﺠﺮۀ ﻋﺸـﻖ ﭼﻪ ﻫـﺎ ﻣـﯽ ﺧﻮﺍﻫـﯽ. . .؟؟
ﺻﺒـﺢ ﺗﺎ ﻧﯿﻤﻪ ﯼ ﺷـﺐ ﻣﻨﺘﻈﺮﯼ. . .
ﻫﻤـﻪ ﺟﺎ ﻣﯽ ﻧﮕﺮﯼ. . .
ﮔـﺎﻩ ﺑﺎ ﻣـﺎﻩ ﺳﺨﻦ ﻣـﯽ ﮔﻮﯾـﯽ. . .
ﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺭﻫﮕﺬﺭﺍﻥ ، ﺧﺒﺮِ ﮔﻤﺸﺪﻩ ﺍﯼ ﻣـﯽ ﺟـﻮﯾـﯽ
ﺭﺍﺳﺘﯽ ﮔﻤﺸﺪﻩ ﺍﺕ ﮐﯿﺴـﺖ. . . .؟
ﮐﺠﺎﺳـﺖ. . .؟
ﺻـﺪﻓﯽ ﺩﺭ ﺩﺭﯾﺎ ﺍﺳﺖ. . .؟
ﻧﻮﺭﯼ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧـۀ ﻓﺮﺩﺍﻫﺎﺳﺖ. . .
ﯾﺎ ﺧﺪﺍﯾﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺭﻭﺯِ ﺍَﺯﻝ ﻧﺎﭘﯿـﺪﺍﺳﺖ. . .

 قيصر امين پور