جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

دلتنگی خوشه انگور سیاه است…

دلتنگی خوشه انگور سیاه است

دلتنگی
خوشه انگور سیاه است
لگد کوبش کن
لگد کوبش کن
بگذار ساعتی
سربسته بماند
مستت می کند اندوه

شمس_لنگرودی

تمامی روزها یک روزند…

تمامی روزها یک روزند

تمامی روزها یک روزند
تکه تکه میان شبی بی‌پایان…
 شمس لنگرودی

بی آنکه بوی تو را بشنوم….

بی آنکه بوی تو را بشنوم

بی آنکه بوی تو را بشنوم
ریشه های سیاهم
در تاریکی بیدار می شوند
فریاد می زنند : بهار ، بهار
شاخه های درختم من
به آمدنت معتادم
 شمس لنگرودی

خلاصه بهاری دیگر…

خلاصه بهاری دیگر

خلاصه بهاری دیگر
بی حضور تو از راه می رسد
و آنچه زیبا نیست
زندگی نیست
روزگار است.
شمس لنگرودی

این همه از تاریکی بد نگویید…

شما که فروش چراغتان

این همه از تاریکی بد نگویید
شما که فروش چراغتان
به لطف همین تاریکی ست …

 شمس لنگرودی