جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

به یک بار از جهان دل در تو بستم…

به یک بار از جهان دل در تو بستم


به یک بار از جهان دل در تو بستم

ندانستم که پیمانم نپایی…!!

 سعدی

کس را به خلوتِ دلِ من…

کس را به خلوتِ دلِ من

کس را به خلوتِ دلِ من
جز تو راه نیست

این در به روی غیر ِ تو
پیوسته بسته باد…

سعدی

دنیا خوش ‌است و مال عزیز است و …

دنیا خوش ‌است و مال عزیز است

دنیا خوش ‌است و
مال عزیز است و
تَن شریف…
لیکن رفیق بر همه‌چیزی مقدم است

سعدی

نه گزیرست مرا از تـو نه امکانِ گریز

نه گزیرست مرا از تـو نه امکانِ گریز

نه گزیرست مرا از تـو نه امکانِ گریز
چاره صبرست که هم دردی و هم درمانی…

سعدی

هر کس به تمنایی رفته‌ است به صحرایی…

هر کس به تمنایی رفته‌ است به صحرایی

هر کس به تمنایی
رفته‌ است به صحرایی
ما را که تویی منظور
خاطر نرود جایی . . .
سعدی