جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

خدایا دانشی ده غم نگیرم

باباطاهر

دعايی زیبا از باباطاهر:

خدایا دانشی ده غم نگیرم.
بده آرامشی ماتم نگیرم.
خدایا از شهامت بی نصیبم،
شهامت ده که آرامش بگیرم.
خدایا این تفاوت بر من آموز.
که در گمراهی مطلق نمیرم.