جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

سکوت تو جواب همه ی مسئله هاست…

فاضل نظری

بی قرار توام و در دل تنگم گله هاست
آه !بیتاب شدن عادت کم حوصله هاست
مثل عکس رخ مهتاب که افتاده در آب
در دلم هستی و بین من و تو فاصله هاست
آسمان با قفس تنگ چه فرقی دارد؟
بال وقتی قفس پر زدن چلچله هاست
بی تو هر لحظه مرا بیم فرو ریختن است
مثل شهری که به روی گسل زلزله هاست
باز می پرسمت از مسئله ی دوری و عشق
و سکوت تو جواب همه ی مسئله هاست

 فاضل نظری

جز روزگار من …

متن زمستانی

هیچ کس باور نخواهد کرد …

صادق هدایت

هیچ کس باور نخواهد کرد
به کسی که دستش از همه جا کوتاه بشود می گویند :
برو سرت را بگذار بمیر …
اما وقتی که مرگ هم آدم را نمی خواهد ، وقتی که مرگ هم پشتش را به آدم می کند
مرگی که نمی آید و نمی خواهد بیاید ؟!
همه از مرگ می ترسند ، من از زندگی سمج خودم !

زنده به گور/ صادق هدایت

صدا به صدا نمی رسد

متن زیبا

صدا به صدا نمی رسد
خوابم سکانسِ صامتِ بی پایانی ست
از رفتارِ آدم ها و ماشین ها
خوابم زیر پارچه ای سپید است
می بینمش شکنجه می شوم…

 حسن همایون

و روزگارِ درد چه آرام می‌‌گذرد

نیکی‌ فیروزکوهی

و روزگارِ درد
چه آرام می‌‌گذرد
چه پر سکوت
مثل گیسوانِ سیاهِ زنی‌ خسته
بر شانه‌های بردبارِ مردِ عاشق

نیکی‌ فیروزکوهی