جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

چیزی که جا ماند از تو در من…

چیزی که جا ماند از تو در من


چیزی که جا ماند
از تو در من
انتظار است….

احسان افشاری

دشت‌هایی چه فراخ…

من در این آبادی، پی چیزی می‌گشتم

دشت‌هایی چه فراخ!
کوه‌هایی چه بلند!
در گلستانه چه بوی علفی می‌آمد!
من در این آبادی، پی چیزی می‌گشتم:
پی خوابی شاید،
پی نوری، ریگی، لبخندی.
سهراب سپهری

اگر ماه را به‌دست می‌آوردم…

اگر ماه را به‌دست می‌آوردم

اگر ماه را به‌دست می‌آوردم، اگر عشق کفایت می‌کرد، همه چیز عوض می‌شد.
اما کجا می‌توانم این تشنگی را سیراب کنم؟
کدام دلی است، کدام خدایی است که برای من عمق یک دریاچه را داشته باشد؟
در این دنیا یا در آن دنیا هیچ نیست که در حد من باشد.
با این همه، می‌دانم و تو هم می‌دانی فقط کافی بود که ناممکن میسر شود.

آلبر کامو 

دنیا خوش ‌است و مال عزیز است و …

دنیا خوش ‌است و مال عزیز است

دنیا خوش ‌است و
مال عزیز است و
تَن شریف…
لیکن رفیق بر همه‌چیزی مقدم است

سعدی

مادر ‌بزرگ اردیبهشت ماه…

مادر ‌بزرگ اردیبهشت ماه

مادر ‌بزرگ
اردیبهشت ماه در خیابان پهلوی
دوره‌ کشف حجاب عاشق شد

دایی سیاوش
اردیبهشت ماه در خیابان مصدق
وقت بگیر و ببند عاشق شد

اردیبهشت آمده؛
دیر یا زود من هم
در خیابان ولی‌عصر عاشق می‌‌شوم!