جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

تنهایی آدم ها…

تنهایی آدم ها,

تنهایی آدم ها,
بزرگ است، خیلی بزرگ،
شایدم به وسعت یک دریاست،
اما!
برای پر کردنش
یک لیوان محبت کافیست…!

گابریل گارسیا مارکز

دوست داشتن داشتنی هاست…

گابریل گارسیا مارکز

خوشبختی داشتن دوست داشتنی ها نیست …

بلکه دوست داشتن داشتنی هاست!
گابریل گارسیا مارکز

زندگي آن چه زيسته ايم نيست….

گابريل گارسيا ماركز

زندگي آن چه زيسته ايم نيست، بلكه همان چيزي است كه در خاطرمان مانده.
آن گونه است كه به يادش مي آوريم تا روايتش كنيم.
 گابريل گارسيا ماركز

بر اوج احترام به حکمت خداست…

گابریل گارسیا مارکز

گابریل گارسیا مارکز
باور نمیکنم خدا به کسی بگوید:
” نه…! “

خدا فقط سه پاسخ دارد:
١- چشم….
٢- یه کم صبر کن….
٣- پیشنهاد بهتری برایت دارم….

همیشه در فشار زندگی اندوهگین مشو…
شاید خداست که در آغوشش می فشاردت
برای تمام رنجهایی که میبری صبر کن!

صبر اوج احترام به حکمت خداست

آدما وقتی پوستشون چروک می خوره….

گابریل گارسیا مارکز

آدما وقتی پوستشون چروک می خوره، پیر نمی شن…
آدما وقتی رویاهاشون چروک می خوره، پیر می شن…

گابریل گارسیا مارکز