جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

ناگفته های _ چارلی چپلین

عاشقانه

همیشه نباید حرف زد

گاه باید سکوت کرد

حرف دل که گفتنی نیست !

باید آدمش باشد

کسی که با یک نگاه کردن به چشمت

تا ته بغضت را بفهمد …

چارلی چاپلین

همیشه آخر همه چیز خوب میشه

همیشه آخر همه چیز خوب میشه

همیشه
آخر همه چیز خوب میشه
اگه نشد, هنوز آخرش نرسیده …!

 چارلی چاپلین

دنیا آنقدر وسیع است…

دنیا آنقدر وسیع است

دنیا آنقدر وسیع است که برای همه مخلوقات جا هست.
به جای آن که جای کسی را بگیرید، تلاش کنید جای واقعی خودتان را بیابید.
 چارلی چاپلین

آموخته ام … با پول مي شود خانه خريد ولي آشيانه نه

آموخته ام ... با پول مي شود خانه خريد ولي آشيانه نه،

آموخته ام … با پول مي شود خانه خريد ولي آشيانه نه،

رختخواب خريد ولي خواب نه،

ساعت خريد ولي زمان نه،

مي توان مقام خريد ولي احترام نه،

مي توان کتاب خريد ولي دانش نه،

دارو خريد ولي سلامتي نه،

خانه خريد ولي زندگي نه

و بالاخره ، مي توان قلب خريد، ولي عشق را نه.

چارلی چاپلین