جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

دوست واقعی کسی است…

پاییلو

دوست واقعی کسی است که موقع پیشامدهای خوب کنار آدم است.

کسی که کنار ما بالا و پایین می پرد و به خاطر موفقیت های ما شادی میکند.
پائلو كوئيلو

هیچکس مالکِ کسی نیست…

پائولو کوئلیو

از دست دادن هر انسانی که دوستش می داشتم ، آزاردهنده بود.
گرچه اکنون متقاعد شده ام که هیچکس ، کسی را از دست نمی دهد؛
زیرا هیچکس مالکِ کسی نیست
این تجربه واقعی آزادی است :
داشتن مهمترین چیزهای عالم بی آنکه صاحبشان باشی !

پائولو کوئلیو

پند زندگی _ پائولو کوئلیو

پائولو کوئلیو

نگذار زخم‌هایت،
تو را به کسی که نیستی، تبدیل کند.

 پائولو کوئلیو

وقتی ظرف میشویی دعا کن…

پائولو کوئلیو

وقتی ظرف میشویی دعا کن. شکر کن به خاطر اینکه ظرفهایی داری که بشویی یعنی غذایی در کار بوده .

یعنی کسی را سیر کردی .

یعنی با محبت ،با عشق ،از یکی دو نفر مراقبت کردی…برایشان آشپزی کردی ،میز چیده‌ای.

تصور کن چند میلیون نفر در این لحظه ظرفی برای شستن ندارند یا کسی را ندارند که برایش میز بچینند.

پائولو کوئلیو

از متنفر بودن، خسته ام.

پائولو كوئيلو

مي بخشم، نه كه مقدس باشم
از متنفر بودن، خسته ام.
 پائولو كوئيلو