جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

در کنار ساحل قدم می‌زدم و می‌خواستم به جایی دیگر بروم

پائولو کوئیلو 

در کنار ساحل قدم می‌زدم و می‌خواستم به جایی دیگر بروم که درخشش چیزی از فاصله دور توجهم را به خود جلب کرد.
جلوتر رفتم تا به شی درخشان رسیدم.
نگاه کردم دیدم یه قوطی نوشابه است، با خودم فکر کردم، در زندگی چند بار چیزهای بی ارزش من را فریب داده
و من را از مسیر اصلی خودم غافل کرده است و وقتی به آن رسیدم دیدم که چقدر بیهوده بوده است.

ولی آیا اگر به سمت آن شیء بی ارزش نمی‌رفتم، واقعا می‌فهمیدم که بی ارزش است یا سال‌ها حسرت آن را می‌خوردم.

پائولو کوئیلو 

دوست واقعی کسی است…

پاییلو

دوست واقعی کسی است که موقع پیشامدهای خوب کنار آدم است.

کسی که کنار ما بالا و پایین می پرد و به خاطر موفقیت های ما شادی میکند.
پائلو كوئيلو

هیچکس مالکِ کسی نیست…

پائولو کوئلیو

از دست دادن هر انسانی که دوستش می داشتم ، آزاردهنده بود.
گرچه اکنون متقاعد شده ام که هیچکس ، کسی را از دست نمی دهد؛
زیرا هیچکس مالکِ کسی نیست
این تجربه واقعی آزادی است :
داشتن مهمترین چیزهای عالم بی آنکه صاحبشان باشی !

پائولو کوئلیو

پند زندگی _ پائولو کوئلیو

پائولو کوئلیو

نگذار زخم‌هایت،
تو را به کسی که نیستی، تبدیل کند.

 پائولو کوئلیو

وقتی ظرف میشویی دعا کن…

پائولو کوئلیو

وقتی ظرف میشویی دعا کن. شکر کن به خاطر اینکه ظرفهایی داری که بشویی یعنی غذایی در کار بوده .

یعنی کسی را سیر کردی .

یعنی با محبت ،با عشق ،از یکی دو نفر مراقبت کردی…برایشان آشپزی کردی ،میز چیده‌ای.

تصور کن چند میلیون نفر در این لحظه ظرفی برای شستن ندارند یا کسی را ندارند که برایش میز بچینند.

پائولو کوئلیو