جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

زن ها عاشق مردهای بد می شوند…

ویکتور هوگو

مردهای خوب هرگز نصیب زن های خوب نمی شوند.
چرا که زن ها عاشق مردهای بد می شوند،
و با مردهای خوب، درد و دل می کنند…!

 ویکتور هوگو

اگر در زندگی خیال می کنی_ویکتور هوگو

ویکتور هوگو

اگر در زندگی خیال می کنی هرگز به کسی اعتماد نخواهی کرد
باید بدانی که این حرف بیهوده ای است که زده ای !
در زندگی ات زمانی می شود که به یک نفر ، دوبار هم اعتماد خواهی کرد
پس آن کس را سعی کن هرگز از دست ندهی !

 ویکتور هوگو 

کبوتر شدن_ویکتور هوگو

ویکتور هوگو

هرگز در میان موجودات مخلوقی که برای کبوتر شدن آفریده شده کرکس نمیشود
این خصلت در میان هیچ یک از مخلوقات نیست جز آدمیان

ویکتور هوگو