جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

اگر جرات زدن حرف حق را نداری…

اگر جرات زدن حرف حق را نداری

اگر جرات زدن حرف حق را نداری
دست کم برای آنهایی که حرف ناحق می زنند دست نزن!

 گاندی

تغییر گذشته نیست…

تغییر گذشته نیست

بخشودن کسی که به تو بدی کرده
تغییر گذشته نیست ، تغییر آینده است

گاندی

تویی که تو از من می‌سازی …

ماهاتما گاندی

من نباید چیزی باشم که تو می‌خواهی
تویی که تو از من می‌سازی
آرزوهـایت و یا کمبودهـایت هستند‌ …

ماهاتما گاندی

درد من جهل مردم_مهاتما گاندی

مهاتما گاندی

درد من جهل مردمی است که :
گدایی را قنــــــاعت ،
بی‌ عرضگی را صبر ،
و با تبسمی بر لب این حمـــــــــاقتها را حکمت خدا می‌دانند ..

مهاتما گاندی

تنهایی به بهشت برود_مهاتما گاندی

مهاتما گاندی

اگر کسی میخواهد به تنهایی به بهشت برود
انسان خوب و بی آزاری است ,
ولی کشت و کشتار و اذیت و آزار مردم از جایی شروع میشود
که یک دسته ”احمق” میخواهند بجز خودشان
بقیه راهم باخود به بهشت ببرند ! ! !

.
.
.

مهاتما گاندی