جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

پند زندگانی_ما خلق شده ایم

می دانم که ما خلق شده ایم،

تا به دیگران کمک کنیم

اما نمی دانم که دیگران برای چه خلق شده اند؟!

مارگارت آتوود