جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

پرنده روی هوا…

پرنده روی هوا

پرنده روی هوا
و بر فراز چراغ‌های خطر
در ارتفاع بی‌خبری می‌پريد
و لحظه‌های آبی را ديوانه‌وار تجربه می‌کرد

فروغ_فرخزاد

ای دوست، ای برادر، ای همخون…

متن قتل عام گل ها از فروخزاد

ای دوست،
ای برادر،
ای همخون
وقتی به ماه رسیدی
تاریخِ قتل عام گل ها را بنویس.

فروغ_فرخزاد

نگاه کن، تو می‌دمی

نگاه کن، تو می‌دمی

نگاه کن،
تو می‌دمی و
آفتاب می‌شود…

فروغ فرخزاد

چه دنیای عجیبی است…

من اصلا کاری به کار هیچ کس ندارم

چه دنیای عجیبی است
من اصلا کاری به کار هیچ کس ندارم ،
و همین بی آزار بودن من ، با خودم بودن من ،
باعث می شود که همه درباره ام کنجکاو بشوند …
  فروغ فرخزاد

حس خارج از جریان بودن ….

میان این همه آدم های جورواجور آن قدر احساس تنهایی می کنم

میان این همه آدم های جورواجور آن قدر احساس تنهایی می کنم
که گاهی گلویم می خواهد از بغض پاره شود
حس خارج از جریان بودن ، دارد خفه ام می کند …
فروغ فرخزاد