جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

از اینکه به من دروغ گفتی ناراحت نیستم…

از اینکه به من دروغ گفتی ناراحت نیستم

از اینکه به من دروغ گفتی ناراحت نیستم،
از این ناراحتم که دیگر نمی توانم به تو
اعتماد کنم.

 نیچه

هر متفکّرِ ژرف، از فهمیده‌ شدن بیشتر می‌هراسد…

بد فهمیده شدن شاید غرورش را بیازارد

هر متفکّرِ ژرف، از فهمیده‌ شدن بیشتر می‌هراسد تا از بد فهمیده شدن.

بد فهمیده شدن شاید غرورش را بیازارد، امّا فهمیده شدن، دلش را، حسِّ همدردی اش را، حسّی را که همواره می‌گوید:

«وای! چرا شما خواهان آن-اید که روزگار بر شما به همان سختی-ای بگذرد که بر من گذشته است؟»

فردریش نیچه

از کسی بترس که تنها یک کتاب دارد

فریدریش نیچه

از کسی که کتابخانه دارد و کتاب های زیادی می خواند نترس،
از کسی بترس که تنها یک کتاب دارد و
آن را مقدس می پندارد!

 فریدریش نیچه

حقيقت را بشنوند_ نيچه

نيچه

گاهي اوقات انسان ها دوست ندارند
حقيقت را بشنوند
زيرا باورها و عقايدشان را زير و رو خواهد كرد!

 نيچه

بشر_فردریش نیچه

فردریش نیچه

بشر به دلیل خواست ” قدرت ” به دنبال شناخت است نه به دلیل تشنگی عقل ناب.

فردریش نیچه