جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

نظری به کار من کن_عطار نیشابوری

http://www.parsnaz.ir/images/2014/10/705446114-parsnaz-ir.jpg

نظری به کار من کن که ز دست رفت کارم
به کسم مکن حواله که به جز تو کس ندارم

عطار نیشابوری