جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

اینقدر بدی زیاد شده _عزت الله انتظامی

عزت الله انتظامی

 

اینقدر بدی زیاد شده
که اگه کسی بهمون بدی نکنه فکر میکنیم ،
خوبی کرده در حقمون ….!
.
عزت الله انتظامی