جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

اطمینان ندارم _ صادق هدایت

کتاب بوف کور

من به هیچ چیز اطمینان ندارم.
من از بس چیزهای متناقض دیده‌ام و حرف‌های جور به جور شنیده‌ام حالا هیچ چیز را باور نمی‌کنم.
به ثقل و ثبوت اشیاء، به حقایق آشکار و روشن همین الان شک دارم. نمی‌دانم اگر انگشت‌هایم را به هاون سنگی گوشه‌ی حیاطمان بزنم و از او بپرسم:
آیا ثابت و محکم هستی؟
در صورت جواب مثبت باید حرف او را باور بکنم یا نه!
بوف کور – صادق هدایت

هیچ کس باور نخواهد کرد …

صادق هدایت

هیچ کس باور نخواهد کرد
به کسی که دستش از همه جا کوتاه بشود می گویند :
برو سرت را بگذار بمیر …
اما وقتی که مرگ هم آدم را نمی خواهد ، وقتی که مرگ هم پشتش را به آدم می کند
مرگی که نمی آید و نمی خواهد بیاید ؟!
همه از مرگ می ترسند ، من از زندگی سمج خودم !

زنده به گور/ صادق هدایت

غم قفس به کنار _ صادق هدایت

صادق هدایت

غم قفس به کنار !
آنچه عقاب را پیر میکند
پرواز زاغ های بی سر و پاست..

 صادق هدایت

ستاره ی من باید دور، تاریک و بی معنی باشد…!

ستاره ی من باید دور، تاریک و بی معنی باشد…!

اگر راست باشد که هر کس ستاره ای در آسمان دارد،
ستاره ی من باید دور، تاریک و بی معنی باشد…!
اصلا شاید من ستاره ای نداشته ام…!
زندگی من مانند بیابانیست که در آن لاشه ی کاروان روزهای گذشته روی هم تل انبار می شود…!

صادق هدایت 

بوف کور – صادق هدایت

ثابت

من به هیچ چیز اطمینان ندارم.
من از بس چیزهای متناقض دیده‌ام و حرف‌های جور به جور شنیده‌ام حالا هیچ چیز را باور نمی‌کنم.
به ثقل و ثبوت اشیاء، به حقایق آشکار و روشن همین الان شک دارم. نمی‌دانم اگر انگشت‌هایم را به هاون سنگی گوشه‌ی حیاطمان بزنم و از او بپرسم:
آیا ثابت و محکم هستی؟
در صورت جواب مثبت باید حرف او را باور بکنم یا نه!

بوف کور – صادق هدایت