جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

زن را در طول تاریخ همیشه پوشانده اند…

زن

“زن” را در طول تاریخ همیشه پوشانده اند و از آن پس،

صبح تا شب و شب تا صبح، برای دست یابی به آنچه در پس پوشش و پرده نهفته، دویده اند…!

سیمون دوبوار