جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

خدایا به هر کس دوست میداری…

بچشان که دوست داشتن هم از عشق بالاتر است

خدایا به هر کس دوست میداری،
بیاموز که عشق از زندگی کردن بهتر است.
و هر که را بیشتر دوست میداری،
بچشان که دوست داشتن هم از عشق بالاتر است.
دکتر شریعتی

بنگر که سنگ بودن به کجا می رسد….

دکتر

 ماندن، سنگ بودن است و رفتن، رود بودن .

بنگر که سنگ بودن به کجا می رسد جز خاک شدن ،

و رود بودن به کجا می رود جز دریا شدن …

دکتر شریعتی

هر چیزی را نفهمیده انکار کردن…

هر چیزی را، نفهمیده، انکار کردن

 هر چیزی را،
نفهمیده،
انکار کردن، 

رویه‌ی دیگر،
همان تعصبی است،
که در عوام سراغ داریم،
که خیلی چیزها را،
نفهمیده،
باور دارند…”

دکتر شریعتی

خدایا.!! صدایِ افکارِ بعضی از آدمهایت را خاموش کُن،تا صِدایِ تو را هم بشنوند!

دکتر شریعتی

 

خداوندا.!!
به مَذهبی ها بفهمان که
مذهب اگر پیش از مَرگ به کار نیاید
َپس از مَرگ به هیچ کار نَخواهد آمد.!
خدایا.!!
صدایِ افکارِ بعضی از آدمهایت را خاموش کُن،تا صِدایِ تو را هم بشنوند!
آن قَدر غَرق دَر قِضاوَت هَستند
که فَراموش کَرده اَند
قاضی تویی.!

دکتر شریعتی

دلنوشته_دکتر علی شریعتی

دکتر علی شریعتی

خالق من «بهشتی» دارد، نزدیک، زیبا و بزرگ؛
و «دوزخی» دارد، به گمانم کوچک و بعید؛
و در پی دلیلیست که ببخشد ما را …

«دکتر علی شریعتی»