جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

نحوه افكار و اندیشه های انسان

نحوه افكار و اندیشه های انسان

نحوه افكار و اندیشه های انسان به گونه ای است كه امكان دارد تنها خواندن یك كتاب،

پایه اندیشه ها و افكار او را بر مبنای جدید یا در مسیر خاص قرار دهد و چه بسا ممكن است كتابی،

مسیر سرنوشت میلیونها انسان را در جاده مخصوصی بیندازد.

انیشتن

 

دلنوشته_ انیشتن

انیشتن

از انیشتن پرسیدن نسبیت یعنی چی؟
پاسخ داد:
دست خود را یک دقیقه روی اجاق بگزارید، به نظرتان یک ساعت خواهد آمد…
یک ساعت پیش دختری زیبا بنشینید، به نظرتان یک قیقه خواهد آمد…
این یعنی نسبیت…