جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

شايد منكر چيزى باشم…

شايد منكر چيزى باشم

شايد منكر چيزى باشم

ولى دليلى ندارد آن را به لجن بكشم
يا حق اعتقاد به آن را
از ديگران سلب كنم

آلبر کامو

ترجیح می دهم طوری زندگی کنم…

انگار خدا نیست و وقتی مُردم بفهمم که هست

ترجیح می دهم طوری زندگی کنم که گویی خدا هست و وقتی مُردم بفهمم نیست،
تا اینکه طوری زندگی کنم که انگار خدا نیست و وقتی مُردم بفهمم که هست!
 آلبر کامو

زنی رو که دوست داشتم مرد….

زنی رو که دوست داشتم مرد

کالیگولا :دنیا به صورت موجود، غیر قابل تحمله.

درسته به خاطر میارم که چند روز پیش زنی رو که دوست داشتم مرد ولی مگه عشق چیه؟ یک چیز ناقابل.

این مرگ اهمیتی نداره، قسم می خورم، فقط نمودار یک حقیقته، یک حقیقت ساده و روشن و کمی احمقانه

هلیکون : و این حقیقت چیه کایوس؟

کالیگولا:انسان ها می میرند و خوشبخت نیستن…

آلبر کامو

منتظر مردی نباش که باهات کنار بیاد…

منتظر مردی نباش که باهات کنار بیاد

منتظر مردی نباش که باهات کنار بیاد.

این اشتباهیه که خیلی از زن ها دچارش می شن.
تو خودت خوشبختی را پیدا کن.
آلبر کامو

ﻣﺎ ساﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﯾﻢ…

ﻣﺎ ﺳﺎﺧﺘــﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﯾــﻢ

ﻣﺎ ﺳﺎﺧﺘــﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﯾــﻢ
ﺗﺎ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒـﺎﻁ ﺑﺎ ﺩﯾﮕــﺮﺍﻥ ﺯﻧﺪﮔــــﯽ ﮐﻨﯿﻢ،
ﺍﻣﺎ ﺁﺩﻡ ﻭﺍﻗﻌـــﺎً
ﺟﺰ ﺑﺮﺍﯼ ﺧــــــﻮﺩﺵ ﻧــﻤﯽ ﻣﯿـﺮﺩ..

 ﺁﻟﺒﺮ ﮐﺎﻣﻮ