جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

در هـر صد نفر یکنفر ارزش آن را دارد…

آرتور شوپنهاور

در هـر صد نفر
یکنفر ارزش آن را دارد که
با او بحث کنـی…
بگذار دیگران هرچه دوست دارند بگویند.
زیرا هــر کسـی آزاد است که
احمق باشد…

آرتور شوپنهاور

سکوت از هوشمندی است و گفتن از خودپسندی_ فلسفی

فلسفی

به طور کلی صلاح در این است که آدمی شعور خویش را با نگفتن نشان دهد نه با گفتن.
زیرا سکوت از هوشمندی است و گفتن از خودپسندی.

 آرتور شوپنهاور