جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

تو را نمی‌دانم اما این اردیبهشت دارم به داشتنت فکر می‌کنم…

تو را نمی‌دانم اما این اردیبهشت دارم به داشتنت فکر می‌کنم.

تو را نمی‌دانم
اما این اردیبهشت دارم به داشتنت فکر می‌کنم.
بی‌گمان اولین بوسه، عجیب به اردیبهشت می‌آید.
دارم فکر می‌کنم به باران.
اینکه باید دستِ کم چند آغوش زیرِ بارانش کنارت قدم بزنم.
باید موهایم را پشتِ گوشم بدهم،
یک نفس عمیق بکشم و لبخند به لب هایم بنشانم
و با خیالِ راحت بیایم به تو.. به داشتنت…
تو را نمی‌دانم، اما این دل که من می‌شناسمش بند است به عشق…
به اردیبهشت‌های دوست داشتنت…

منبع : https://textdooni.ir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir