جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

لحظه به لحظه ی زندگی را در آغوش بگیرد…

کسی را دیدید که از کوچکترین چیزها لذت می برد

اگر کسی را دیدید که از کوچکترین چیزها لذت می برد،

محو طبیعت می شود،کمتر سخت می گیرد،

می بخشد،می خندد،می خنداند و با خودش در یک صلح درونییست،

او نه بی مشکل است نه شیرین مغز!

او طوفان های هولناکی را در زندگی پشت سر گذاشته
و قدر آنچه امروز دارد را می داند.

او یاد گرفته است که لحظه به لحظه ی زندگی را در آغوش بگیرد…!!!

منبع : https://textdooni.ir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir